Switch to English

Henri Coanda - Utilitati

Primaria Municipiului Bucuresti va realiza investitia de baza pentru realizarea retelelor publice de apa, canal, iluminat public si drumuri din cartierul Henri Coanda.

In data de 15.02.2013, dupa doua amanari succesive, a avut loc deschiderea de oferte a licitatiei avand ca obiect realizarea acestor lucrari, in prezenta a 6 grupuri de firme participante. Adjudecarea firmei castigatoare a avut loc in data de 14.10.2013, fiind urmata de perioada de solutionare a eventualelor contestatii.

Prin adresa 8046 din data de 28.10.2013, Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat Agentia Nationala pentru Locuinte asupra finalizarii procedurii de licitatie, permitand astfel demararea serviciilor de proiectare si executia efectiva a lucrarilor.

Alimentarea cu energie electrica pentru cartierul Henri Coanda este asigurata de compania Enel

-in prezent reteaua  electrica este functionala;

-sunt instalate  toate cele 28 de transformatoare;

-s-au inregistrat 246 de cereri de bransare;

-208 familii sunt bransate la reteaua de energie electrica.

Alimentarea cu gaz metan va fi asigurata de firmele Covi Construct SRL (pentru zona Voluntari) si Distrigaz SA (pentru Sectorul 1) si se poate realiza momentan doar in zona Voluntari a cartierului.

In Sectorul 1, alimentarea cu gaz poate demara dupa rezolvarea problemei exproprierilor din zona Nisipoasa (pentru a permite accesul furnizorului in cartier) si dupa nivelarea terenului pe care se vor construi strazile de catre PMB.

Important! SC Covi Construct  SRL va demara executia conductelor si bransamentelor numai dupa incheierea contractelor de racordare si achitarea integrala, pana la data de 01.10.2013, a tuturor tarifelor aferente de catre toti beneficiarii din zona Voluntari. ANL a notificat beneficiarii din zona Voluntari in legatura cu acest aspect, insa până în prezent s-au returnat 54 de scrisori. Rugăm beneficiarii care nu au primit scrisorile să acceseze acest tabel şi să contacteze Biroul Relaţii cu Publicul pentru a clarifica modalitatea de preluare.

La expirarea datei de 01.10.2013, urmare a confruntarii cu datele COVI, situatia este urmatoarea:

-s-au inregistrat 184 optiuni, un procent de 31,3 % fata de numarul de imobile, din care s-au efectuat 169 plati si s-au depus 15 solicitari de racord;

-structura optiunilor pe zone, conform plan anexat, cuprinde (nr. optiuni/nr. imobile): I 9/29; J 17/41; H 3/19 K1 35/80; K2 20/42; L 17/44; M 16/43; N 17/45; O 19/44; P 16/45; R 3/41; S1 3/34; S2 11/41;  S3 3/29; S4 3/16. Cele mai active sunt zonele O si K2 (43%).

Important: 

Conform acordului 33034/18.10.2013, extinderea retelei publice de alimentare cu gaz  pentru zona Sectorului 1se va realiza de catre S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., dar va depinde de depunerea cererilor pentru acordarea accesului la sistemul de distributie a gazelor naturale si de incheierea contractelor de racordare pentru bransamentele aferente extinderii propuse.

Cererile se vor depune in termen de 30 zile la sediul DISTRIGAZ SUD (B-dul Marasesti, nr. 4-6, sector 4, cam 033, Compartimentul Receptie Clienti, intre orele 8,30-16,30),  cu copii si originale ale BI si ale Contractului de Construire. Aceste cereri se obtin de la sediul operatorului sau de pe site-ul www.distrigazsud-retele.ro, urmand a fi completate si semnate de catre titulari. 

Henri Coanda - Utilitati

TARIFE COVI Descarca
ADRESA PMB PRIVIND FINALIZARE LICITATIEI Descarca
NOTIFICARI RETURNATE Descarca
ACORD 33034/18.10.2013 - DISTRIGAZ Descarca
CERERE RACORDARE DISTRIGAZ Descarca
NOMENCLATURA STRADALA SECTOR 1 CARTIER HENRI COANDA Descarca
NUMEROTARE POSTALA SECTOR 1 CARTIER HENRI COANDA Descarca
PLAN NUMEROTARE POSTALA SECTOR 1 CARTIER HENRI COANDA Descarca
INFORMARE PRIVIND RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE 13.03.2014 Descarca