Limba Romana

Careers

ANUNȚ CONCURS

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează în zilele de 04 mai 2021, ora 11.00 - proba scrisă și 10 mai 2021, ora 11.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a două posturi vacante contractuale de execuție din cadrul Direcției construcții locuințe de: 2 posturi consilier gr. IA-Serviciul implementare programe guvernamentale pentru locuințe


08 APR 2021 Read more
ANUNȚ CONCURS

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizeaza în zilele de 28 aprilie 2021, ora 12.00 - proba scrisă și 6 mai 2021, ora 12.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție din cadrul Audit și Control - Compartiment Audit Intern: 1 post auditor gr.IA


06 APR 2021 Read more
ANUNȚ CONCURS

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizeaza în zilele de 27 aprilie 2021, ora 11.00 - proba scrisă și 5 mai 2021, ora 11.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a două posturi vacante contractuale de execuție din cadrul Directiei juridice și contencios de: • 1 post consilier juridic gr. IA-Serviciul contencios • 1 post consilier juridic gr. I-Serviciul contencios


05 APR 2021 Read more
ANUNȚ EXAMENT PROMOVARE

Anunțul privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual din cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe Direcția juridică și contencios - Serviciul juridic și avizare


01 APR 2021 Read more


16 APR 2020 Read more
1 2 3 4 5