Limba Romana

Careers

Anunt privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual din cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe, Direcția Economică – Compartiment Contabilitate.


09 JAN 2020 Read more
ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE

Anunț privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual din cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe, Direcția Juridică și Contencios, Serviciu Contencios.


09 JAN 2020 Read more
ANUNT CONCURS

Borderou rezultate finale concurs pentru ocuparea postului vacant de execuţie de consilier juridic gr. IA din cadrul A.N.L.


15 NOV 2019 Read more


12 NOV 2019 Read more


08 NOV 2019 Read more
1 2 3 4 5