Switch to English

Asigurări

Asigurări – Informații pentru beneficiari

Beneficiarii de locuințe construite cu credite ipotecare acordate de ANL au obligația de a încheia polițe de asigurare cu una dintre următoarele societăți agreate de Agenția Națională pentru Locuințe:

  • S.C. Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.
  • S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
  • S.C. Groupama Asigurări S.A.
  • S.C. Generali Asigurări S.A.
  • S.C. Uniqa Asigurări S.A.

Societățile de asigurări au fost selectate și aprobate în Consiliul de Administrație ANL în funcție de:

- evoluția indicatorilor tehnico-financiari;
- structura portofoliului pe tipuri de asigurări;
- situația financiară depusă la organele financiare competente;
- oferta de produse.

În cazul în care creditul ipotecar este acordat de o bancă parteneră ANL, societățile de asigurare cu care beneficiarii încheie polițele sunt stabilite de către instituția financiară finanțatoare.

Important:

Polițele de asigurare se încheie până la rambursarea integrală a creditului. Beneficiarii de locuințe construite cu credite ipotecare acordate de ANL au obligația de a transmite agenției contractul/polița de  asigurare, în original, cesionat/ă în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și o copie a documentului de plată (chitanță, ordin de plată, transfer electronic) după fiecare achitare a primei de asigurare.

Asigurări – Informații pentru constructori

Firmele de construcții care au încheiat contracte pentru construirea de locuințe prin Programul Locuințe pentru tineri, destinate închirierii sunt obligate să încheie polițe de asigurare lucrări-construcții montaj all risk, inclusiv răspunderea civilă față de terți, pe perioada execuției locuințelor.

Societățile de asigurări agreate de ANL sunt următoarele:

  • S.C. Asigurarea Romanească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.
  • S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
  • S.C. Groupama Asigurari S.A.
  • S.C. Generali Asigurări S.A.
  • S.C. Uniqa Asigurări S.A.

Acestea au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANL.

Pentru firmele care construiesc  locuințe prin Programul Credit Ipotecar, lista societăților de asigurare este stabilită și de băncile care acordă credite beneficiarilor.