Switch to English

Despre ANL

Agenția Națională pentru Locuințe s-a înființat în baza Legii nr. 152/1998 pentru dezvoltarea construcției de locuințe la nivel național și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca instituție de interes public cu personalitate juridică.

ANL derulează la nivel național patru programe principale de construcții de locuințe:

  • Programul Locuințe prin credit ipotecar
  • Programul Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  • Renașterea satului românesc
  • Locuințe sociale pentru comunitățile de romi

Programul de construcții locuințe prin credit ipotecar este, cronologic, primul program al agenției. Agenția a fost prima instituție care a oferit credite ipotecare și principalul promotor al pieței ipotecare din România.

Din 2001, în paralel cu programul de credit ipotecar, ANL implementează și dezvoltă un program special de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

Programul Renașterea satului românesc se adresează personalului didactic, medicilor, asistenților medicali și polițiștilor care își desfășoară activitatea în mediul rural.

Programul-pilot „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi” se derulează de MDLPA prin intermediul ANL, conform HG nr. 1237/2008. 

La aceste programe cu caracter permanent se adaugă și programe cu caracter temporar, de ajutorare a persoanelor afectate de inundații. Prin intermediul agenției s-au reconstruit case distruse sau grav avariate și s-au achiziționat materiale de construcție care au fost distribuite persoanelor sinistrate.