Switch to English

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Dreptul la liberul acces la informațiile de interes public

Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Conform art. 6 din Legea nr. 544/2001:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice, în condițiile acestei legi, informațiile de interes public.

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;

b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;

c) numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Reprezentanţii instituţiilor de presă pot transmite solicitări scrise, formulate în baza Legii nr. 544/2001 la adresa de e-mail: presa@anl.ro

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public: Iulia Mihaela Goldenblum. Șef Birou Marketing, Comunicare și Presă.

Tel. 021.307.67.19/ int. 2062.

Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

Model formular în baza Legii 544/2001 Descarca
Cerere acreditare Descarca
Notificare cu privire la prelucrarea datelor personale Descarca