Switch to English

Henri Coandă - Utilități

 •  În atenția: Beneficiarilor locuințelor din amplasamentul ANL Henri Coandă, sector 1, București

  Subscrisa AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 3, B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, legal reprezentată prin Director General Gabriel Ionuț Stanciu, în temeiul Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobată prin HG nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că:


  • rețelele publice de utilități aferente Ansamblului de locuințe Henri Coandă, Lot 1, Sector 1, municipiul București sunt executate și funcționale, puse în funcțiune în 2012(rețeaua de distribuție energie electrică), 2017(rețeaua de distribuție gaze naturale) și 2020(apă-canal);

  • anexa 2 la Contractul de Construire, care prevede obligația beneficiarilor de a efectua demersurile necesare pentru încheierea contractelor de utilități;

  • în urma verificărilor efectuate în teren de reprezentanții ANL, s-a constatat că nu sunt branșate toate locuințele la rețelele de utilități,


  vă solicităm ca, în termen de maxim 30 zile de la data prezentei, să efectuați demersurile necesare, pe lângă furnizorii de profil, în vederea racordarii locuinței la rețelele publice de utilități.

  În caz contrar, Agenţia Naţională Pentru Locuinţe este exonerată de orice răspundere.


   

 • În prezent, alimentarea cu energie electrică a ansamblului Henri Coandă este disponibilă  numai în cazul beneficiarilor care au  încheiat un contract cu furnizorul de energie – compania Enel.

 

 • Urmare a demersurilor efectuate de către ANL, SC COVI CONSTRUCT 2000 SRL, operatorul licențiat pentru distribuția gazelor naturale pentru zona Voluntari a cartierului, a obținut Acordul de Acces nr. 130/25.04.2013, care prevede soluția de alimentare cu gaze naturale  a obiectivului cartier Henri Coandă – zona Voluntari din str. Câmpul Pipera, FN, orașul Voluntari, județul Ilfov. Acesta prevede că SC COVI CONSTRUCT 2000 SRL va realiza extinderea rețelei publice, cu condiția încheierii contractelor de racordare și achitării integrale a tuturor  tarifelor de racordare de către toți beneficiarii amplasamentului pe zona Voluntari. Lucrările sunt în derulare, fiind realizat tronsonul de la stația Tunari la artera Erou Iancu Nicolae. De asemenea, SC COVI CONSTRUCT 2000 SRL a demarat acțiunea de obținere a autorizației de construire, prin depunerea cererii pentru certificat de urbanism pentru realizarea rețelei de gaze în interiorul cartierului în data de 11 martie 2014, deși doar circa 40% din beneficiari au achitat tariful  necesar. Rețeaua de alimentare cu gaz a zonei Voluntari a fost executată până la marginea cartierului.

 

 • Urmare a demersurilor efectuate de ANL către DISTRIGAZ SUD Rețele SRL, operatorul licențiat pentru distribuția gazelor naturale pentru zona sector 1 București a cartierului, s-a obținut Acordul de Acces nr. 33034/18.10.2013. Conform acordului, extinderea rețelei publice se va realiza de către SC DISTRIGAZ RETELE SRL, dar va depinde de depunerea cererilor pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale și încheierea contractelor de racordare aferente extinderii propuse. În prezent, circa 60% din beneficiarii din zona Sector 1 au depus cererea la Distrigaz. În urma licitației organizate de DISTRIGAZ SUD Rețele SRL, SC AVI PROD GRUP SRL a demarat acțiunile de proiectare și obținere a  acordurilor și avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire. ANL sprijină această acțiune, punând la dispoziție toate documentele solicitate de proiectant.

 

 • Implementarea distribuției de gaze  în cartier se va efectua în corelare cu   investițiile Primăriei Municipiului București (sistematizarea cartierului). Rețeaua de gaze se poate executa dupa realizarea canalizării, care se efectuează la adâncime și care face obiectul de investiție al Primăriei Generale a Municipiului București, pentru a se evita posibilele accidente pe timpul execuției.

 

 • Primăria Generală a Municipiului București a organizat licitația publică pentru realizarea rețelei de apă și canalizare, iluminat public și drumuri, „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă” care s-a adjudecat în data de 14.01.2014, termenul de proiectare fiind de 67 zile lucrătoare, iar cel pentru realizarea lucrărilor fiind de 265 de zile lucrătoare de la ordinul de incepere al autorității contractante. Termenele pot fi modificate prin acte adiționale în funcție de condițiile concrete ce se vor întâlni pe teren în timpul lucrărilor.

Henri Coandă - Utilități

INFORMARE PRIVIND RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE 13.03.2014 Descarca
NOTIFICARI RETURNATE Descarca
ACORD 33034/18.10.2013 - DISTRIGAZ Descarca
CERERE RACORDARE DISTRIGAZ Descarca
TARIFE COVI Descarca
NOMENCLATURA STRADALA SECTOR 1 CARTIER HENRI COANDA Descarca
NUMEROTARE POSTALA SECTOR 1 CARTIER HENRI COANDA Descarca
PLAN NUMEROTARE POSTALA SECTOR 1 CARTIER HENRI COANDA Descarca
ADRESA PMB PRIVIND FINALIZARE LICITATIEI Descarca
INFORMARE PRIVIND RACORDAREA LA RETEAUA DE GAZE 2.10.2015 Descarca
CERERE RACORDARE GAZE S.C. COVI CONSTRUCT 2000 SRL Descarca
INFORMARE PRIVIND RACORDAREA LA RETEAUA DE GAZE 25.11.2015 Descarca
INFORMARE BENEFICIARI CARE AU NOTATĂ URMĂRIREA IMOBILULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ Descarca
INFORMARE DERULARE CONTRACTE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE UTILITĂȚI ȘI HCGMB NR. 8/2016 Descarca
INFORMARE PRIVIND RACORDARE LA RETEAUA DE GAZE 09.03.2017 Descarca
INFORMARE PLAN DE NUMEROTARE POȘTALA SECT. 1 ȘI VOLUNTARI Descarca
INFORMARE BRANSAMENT SI STADIU REALIZARE RETEA ENERGIE ELECTRICA 23.03.2017 Descarca
INFORMARE BENEFICIARI STADIU LUCRĂRI RETEA GAZE 30.03.2017 Descarca
INFORMARE REF. DEMERSURI OBTINERE ACORD ACCES LA RETEAUA DE GAZE 13.04.2017 Descarca
ADRESA PMB PRIVIND STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI CARTIER COANDĂ 20.08.2019 Descarca
ADRESA PMB PRIVIND STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI CARTIER COANDĂ 06.01.2020 Descarca
ADRESA PMB PRIVIND STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI CARTIER COANDĂ 05.02.2020 Descarca
ADRESA PMB PRIVIND STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI CARTIER COANDĂ 3.06.2020 Descarca
INFORMARE EXECUȚIE REȚELE GAZE ȘI BRANȘAMENTE H. COANDĂ, ORAȘ VOLUNTARI 27.04.2021 Descarca
INFORMARE EXECUȚIE REȚELE GAZE ȘI BRANȘAMENTE H. COANDĂ, ORAȘ VOLUNTARI 11.06.2021 Descarca
ADRESA PMB PRIVIND STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI CARTIER COANDĂ 17.09.2021 Descarca
Adresă ANL catre ANRE ref. la situatia operatorului de gaze de pe zona Voluntari a cartierului Henr Descarca
Răspuns Premier Energy ref. solicitare ANL Descarca
Răspuns Primăria Municipiului București solicitare ANL Descarca
ADRESA PMB PRIVIND STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI VOLUNTARI, LOT 2 - 27.05.2022 Descarca
ADRESA PMB PRIVIND STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE UTILITĂȚI VOLUNTARI, LOT 2- 16.05.2023 Descarca