Switch to English

LOCUINȚE PENTRU TINERI - Locuințe pentru medici rezidenți

Programul Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii vine și în sprijinul medicilor rezidenți și al specialiștilor din domeniul sănătății, ale căror venituri nu le permit accesul la o locuințăîn proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Specialiştii din sănătate sunt persoane majore care pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe construite prin Programul Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, indiferent de vârstă, dacă sunt angajați ai unităților din domeniul respectiv, aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele şi care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective. 

Locuințele pentru specialiștii din sănătate se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minim un an de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea, în condițiile legii.

Locuinţele de acest tip sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile publice locale sau autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul sănătăţii,cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor.

La finalizarea lucrărilor, ANL predă locuințele autorităţilor administraţiei publice locale/centrale.

Locuinţele destinate tinerilor specialişti din sănătate sunt administrate de autorităţile administraţiei publice locale sau de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul din sănătăţii ori sunt în administrarea unor unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii, şi care au solicitat realizarea acestora.

LOCUINȚE PENTRU TINERI - Locuințe pentru medici rezidenți

Obiective finalizate medici rezidenți Descarca