Switch to English

Locuințe sociale pentru comunitățile de romi

Programul-pilot „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi” se derulează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe, conform HG nr. 1237/2008. Acest obiectiv (rezolvarea situației comunităților de romi) a fost asumat de Guvernul României începând cu anul 2001 și, recent, prin HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020.

Strategia este un document foarte important nu doar pentru faptul că reprezintă punctul de vedere al Guvernului României privind gestionarea situației romilor, ci și pentru că este o asumare politică a unei schimbări care vizează politicile sociale, cu obiective foarte clare:

- prevenirea și combaterea discriminării instituționale și sociale,

- păstrarea identității etniei romilor,

- asigurarea șanselor egale pentru atingerea unui standard decent de viaţă și stimularea participării etniei romilor la viața economică, socială, culturală, educațională și politică a societății.

Locuințele sociale pentru comunitățile de romi se construiesc prin intermediul ANL, cu finanțare de la bugetul de stat.

În cadrul acestui program se vor implementa proiecte viabile pentru construcția a maxim 300 de locuințe sociale pentru cetățenii români de etnie romă, distribuite în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Astfel, se va îmbunătăți accesul persoanelor de etnie romă la o locuință decentă și la servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare și sisteme de încălzire. 

Obiectivele de investiție aflate în curs de execuție în cadrul programului-pilot „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi” sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Pentru anul 2016, conform prevederilor Legii bugetului de stat nr. 339/2015, a fost alocată suma de 22.947.000 lei.

 

L I S T A
obiectivelor de investiții în curs de execuție în anul 2018 prin programul
CONSTRUCȚII LOCUINȚE SOCIALE PENTRU COMUNITĂȚILE DE ROMI 
         
         
Nr. crt. Judeţul Localitate Amplasament Nr. u.l. in execuție 2018
CAPITOLUL A- Obiective de investitii in continuare
 
1 Bihor  Osorhei Locuinte sociale 14
2 Constanta Mircea Voda Locuinte sociale 28
3 Dâmboviţa Potlogi Locuinte sociale 21
  Amplasamente receptionate, in curs de lichidare financiara 63
  CAPITOL B-Obiective noi de investitii
1 Ilfov 1 Decembrie Locuinte sociale 21
         
  TOTAL                                                                                                                                    84
      RECEPTIONATE 2015-2018 189