Switch to English

Strada Caracal nr.132, municipiul Craiova

 

 

                        IMPORTANT!

    Persoanele interesate se pot adresa Biroului Relații cu Publicul, la numărul de telefon 021.307.67.19, de luni până joi, în intervalul orar 08:00-16:30 și vineri, între orele 8.00-14.00.         

Locație amplasament: Strada Caracal nr.132, municipiul Craiova, județ Dolj

Nr. imobile: 109 imobile cu regim de înălțime P+10E

Suprafața construită: 788.30mp                     

Descriere locuințe Bloc L2:

Bloc L2 are funcție rezidențială.

Ansamblul este alcătuit din două tronsoane structurale care descriu o formă generală de “L” și va fi deservit de o parcare la nivelul terenului.

Clădirea de locuințe colective este alcătuită dintr-o singură scară și este divizată structual de rost seismic. Nodul de circulație are 2 ascensoare și o casă de scară separată de coridorul principal. Accesul în scară se realizează printr-un spațiu tampon, și se face prin intermediul unei scări cu 5 trepte și al unei rampe cu panta  de maxim 8.0%, care preiau diferența de nivel dintre cota +/-00 și cota terenului amenajat.

Ariile utile respectă suprafețele minime, conform Legii Locuinței- Legea locuinței nr. 114/1996.

Total 109 apartamente, dintre care:

            - 10 apartamente cu o cameră;

            - 88 apartamente cu 2 camere;

            - 11 apartamente cu 3 camere;

Sistemul constructiv

Infrastructură și fundații:radier general din beton armat.

Suprastructură: mixtă, cu cadre din beton armat și pereți structurali din beton armat.

Peretii structurali au grosimea de 25cm si 30cm.

Planșeele sunt din beton armat monolit cu grosime de 15cm si 12cm.

Zidărie din diverse materiale adecvate functionalităților.

Scările interioare vor fi din beton armat monolit.

Inchiderile, finisajele exterioare și compartimentările interioare

Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidărie BCA de 25cm.

Termosistemul de 10cm, se va realiza din polistiren expandat, se vor monta fâșii orizontale de termoizolație incombustibilă din vată minerală bazaltică, aplicată în dreptul fiecărui planșeu pe întreagă suprafață a termosistemului, pentru a evita propagarea focului pe fațadă.

Stratul finit va fi tencuială de culoare alb, gri deschis, gri închis și roșu.

Tâmplăria va fi din PVC, culoare alb, în sistem cu rupere de punte termică,geam tip termopan LOW-E.

Compartimentările interioare dintre apartamente vor fi realizate din pereți de gips-carton cu grosimea de 10cm/12.5cm, structură  metalică cu dublă placare pe ambele fețe. În băi și către blaturile de bucătărie placările se vor realiza din gips-carton rezistent la umezeală.

Compartimentarea între apartamente este de 25cm.

Finisaje interioare

Pardoseli:

Acces imobil: gresie antiderapantă de exterior.

Spații tehnice: gresie antiderapantă de interior

Coridoare,casa scării: pardoseală, vopsea epoxidică tratată antiderapant.

Interior apartamente:

   - Camere apartamente (dormitoare și holuri): parchet laminat

    - Bucătării: gresie de interior

     - Băi, grupuri sanitare: gresie antiderapantă

Pereți:

Tencuială pe baza de mortar de ciment, glet, vopsitorie lavabilă/Placări ceramice în bucătării și grupuri sanitare/Placarea din gips-carton, glet, vopsitorie lavabilă.

Tămplarie interioara

Uși metalice pline - intrare apartamente, spații tehnice fără risc de incendiu.

Uși celulare pline - interiorul apartamentelor sau spații fără risc de incendiu.

Acoperișul și invelitoarea

Acoperișul va fi tip terasă necirculabilă. Accesul pe terasă necirculabilă se face din coridor, la etajul 10, prin intermediul unei scări metalice tip “pisica” și prin trapă de acces (chepeng). Acesta va fi alcătuit din: beton de pantă, strat difizie vapori, 2 straturi hodroizolatie, polistiren expadat rezistent la compresiune 22cm, strat de separație. Preluarea apelor pluviale se face la interior.

Amenajări exterioare

Trotuar de gardă: dale prefabricate din beton.

Instalații Sanitare

Instalații alimentare cu apă: Rețeaua de apă rece este executată din țeavă PPR compozit Pn20 la nivelul distribuției pe casă scării montată aparent la plafon. Țevile se vor izola termic și anticondens.

În interiorul apartamentelor, conductele de apă rece și apă caldă pentru alimentarea obiectelor sanitare, vor fi din țeavă de polietilenă reticulata montată în tub gofrat de protecție și se vor monta îngropat în șapă.

Alimentarea cu apă caldă a fiecărui apartament se va realiza de la o centrală termică complet echipată, sistemul este cu prioritate la prepararea apei calde menajere.

Instalații de canalizare: Racordurile de canalizare între obiectele sanitare și coloana se realizează cu tuburi din polipropilenă PP pentru canalizare, cu pante corespunzătoare pentru asigurarea vitezei minime de autocurație.

Evacuarea apelor uzate menajere se face în rețeaua de canalizare existentă în incintă.

InstalațiiElectrice

Alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua publică de energie electrică. Tablourile electrice din apartament sunt de tip pe perete și vor fi echipate cu întrerupatoare automate pentru protecția la suprasarcină și scurtcircuit, prevăzute, atunci când este cazul, cu protecție diferențială la curenți de defect.

Instalațiile electrice de prize: Toate circuitele de prize, din spațiile comune și din apartamente sunt prevăzute cu conductor de protecție.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Au fost realizate circuite separate pentru alimentarea mașinilor de spălat rufe și a aparatelor de climatizare.

Instalații termice

Instalația de încălzire: Centrală s-a proiectat cu corpi statici (radiatoare verticale din oțel). În încăperile cu destinație BAIE - s-au prevăzut pentru încălzire corpuri de încălzire din oțel tip portprosop.

Centrală termică va fi amplasată în bucătăria fiecărui apartament, vor fi prevăzute detectoare de gaze la bucătărie și la camera tehnică.

Utilități: Municipiului Craiova, prin Consiliul Local va realiza, din surse de la bugetul local, execuția utilităților aferente construcțiilor (apă, canalizare, energie electrică, gaze telefonie), căi de acces, iluminat public, alei pietonale, spații verzi, cu excepția celor care, în condițiile legii, sunt în sarcina operatorilor de utilități.  

Bănci finanțatoare:

            Pentru înscriere în vederea obținerii unei locuințe în acest amplasament și pentru detalii privind modul de desfășurare a programului de locuințe proprietate personală prin credit ipotecar vă rugăm să urmați pașii descriși la adresa de web:

 https://www.anl.ro/ro/locuinte-prin-credit-ipotecar/

Ansamblu, Fațade, Planuri, str. Caracal, Craiova