Switch to English

Program audiențe

Program audiențe 

Joi - 10.00-12:00 

Cetățenii care solicită audiență la conducerea ANL pot să transmită în format electronic pe adresa de e-mail relpub@anl.ro sau pe suport hârtie la biroul Registratură o cerere din care să rezulte problema pentru care solicită audiența și datele de identificare - nume/prenume, nr. telefon și adresa de domiciliu sau adresa de e-mail.

Programările se pot face și telefonic la: 021.307.67.19.