Switch to English

RENAȘTEREA SATULUI ROMÂNESC - Descrierea programului

Programul Renașterea satului românesc se adresează personalului didactic, medicilor, asistenților medicali și polițiștilor care își desfășoară activitatea în mediul rural. Beneficiarii acestui program sunt specialiștii care nu dețin, individual sau în comun, împreună cu soții/soțiile lor, o locuință în comuna în care își desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințele dobândite prin moștenire.

Agenția va construi în fiecare comună din România maximum 10 case pe care le va preda autorităților locale în a căror rază administrativ-teritorială se afla acestea. În cazul comunelor în care sunt înregistrate mai multe cereri, prin acest program se pot construi un număr de 15 case.

Casele construite prin acest program sunt locuințe de serviciu și nu pot fi vândute. Aceste unități locative sunt administrate de autoritățile locale, care vor asigura și utilitățile.

Locuințele vor fi construite cu finanțare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu aceasta destinație prin legea bugetului de stat.

Imobilele, cu regim de înălțime parter sau parter + mansardă, vor avea suprafețe construite desfășurate de maxim 100 mp pentru locuințele cu două camere, și  maxim 120 mp pentru locuințele cu 3 camere.

IMPORTANT:

  • Cererile privind repartizarea caselor pentru specialiști vor fi depuse de către persoanele interesate la autoritățile locale. În cazul în care există mai multe cereri, consiliile locale vor stabili ordinea de repartizare, iartinerii sub 35 de ani, care au specializările menționate mai sus, vor avea prioritate în obținerea unei locuințe.
  • Închirierea locuințelor pentru specialiști se face pe durata contractului de muncă, iarchiriaşii au obligaţia de a preda locuinţa în termen de 30 de zile de la data la care încetează a-şi mai desfăşura activitatea în comuna respectivă.
  • Valoarea chiriei percepute de primărie nu poate fi mai mare decât cheltuielile de administrare a imobilului.