Switch to English

Anunț de participare

Licitaţie publică. Obiectul achiziţiei: Lucrări de remedieri la imobilul situat pe lotul 92, zona B1, amplasament Henri Coandă, București


12 APR 2021 Citeste tot
ANUNȚ CONCURS

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează în zilele de 04 mai 2021, ora 11.00 - proba scrisă și 10 mai 2021, ora 11.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a două posturi vacante contractuale de execuție din cadrul Direcției construcții locuințe de: 2 posturi consilier gr. IA-Serviciul implementare programe guvernamentale pentru locuințe


08 APR 2021 Citeste tot
ANUNȚ CONCURS

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizeaza în zilele de 28 aprilie 2021, ora 12.00 - proba scrisă și 6 mai 2021, ora 12.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unui post vacant contractual de execuție din cadrul Audit și Control - Compartiment Audit Intern: 1 post auditor gr.IA


06 APR 2021 Citeste tot
ANUNȚ CONCURS

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizeaza în zilele de 27 aprilie 2021, ora 11.00 - proba scrisă și 5 mai 2021, ora 11.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a două posturi vacante contractuale de execuție din cadrul Directiei juridice și contencios de: • 1 post consilier juridic gr. IA-Serviciul contencios • 1 post consilier juridic gr. I-Serviciul contencios


05 APR 2021 Citeste tot
ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE

Anunțul privind examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual din cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe Direcția juridică și contencios - Serviciul juridic și avizare


01 APR 2021 Citeste tot
1 2 3 4 5