Switch to English

Stiri

INFORMARE

În atenția beneficiarilor din cartierul Henri Coandă, zona Voluntari, județul Ilfov. Referitor: Demarare lucrări de extindere a rețelei de distribuție a gazelor naturale. Prin prezenta, vă informăm că Premier Energy a demarat execuţia lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție a gazelor naturale pe zona aferentă oraşului Voluntari, judeţul Ilfov - amplasamentul Henri Coandă. În prima etapă, se vor executa reţeaua şi branşamentele pe străzile: Ştefan Ciubotaraşu, Maria Tănase, Silviu Stănculescu, Gheorghe Cozorici, Intr. Gică Petrescu, Constantin Rautchi. În cea de-a două etapă se vor executa reţeaua şi branşamentele pe străzile: Mircea Veroiu,Iulian Mihu, Nicu Stan, Alexandru Tatos, Anghel Mora, Vasilica Tastaman, Emanoil Petruţ, Dem Rădulescu, Cella Dima, Ştefan Tapalagă, Ernest Maftei. Pe celelalte străzi din amplasament execuția rețelei și a branșamentelor se va face intr-o etapă ulterioară (etapa a treia). RUGĂM TOŢI BENEFICIARII CARE DEŢIN LOTURI CONTRACTATE PE STRĂZILE MENŢIONATE(etapa 1 si etapa 2) SĂ ÎNTREPRINDĂ DEMERSURILE NECESARE ÎN VEDEREA BRANŞĂRII LOCUINŢEI LA REŢEAUA DE GAZE. Se anexează: - Informarea emisă de către Premier Energy către locuitorii Cartierului ANL Henri Coandă, oraş Voluntari, judeţul Ilfov, Cererea de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.


09 JUL 2020 Citeste tot
INFORMARE

Conducerea ANL vizitează amplasamentele din localitățile Târgu Jiu, Bumbești Jiu, Bustuchin, Novaci (județul Gorj)


09 JUL 2020 Citeste tot
ANUNȚ

Agenția Națională pentru Locuințe a demarat procedura simplificată având ca scop atribuirea contractulului de lucrări rest de executat inclusiv, efectuare expertiză tehnică, întocmire certificat energetic și întocmire, verificare și avizare dosare preliminare instalații energie electrică pentru obiectivul de investitie “Locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, județul Neamț, comuna Hangu, Bloc locuințe” totalizând 16 unități locative, 1 tronson, regim de înălțime S+P+2E+M, prin publicarea în SEAP a anunțului de participare simplificat nr. SCN 1071144/07.07.2020.


07 JUL 2020
INFORMARE

În atenția beneficiarilor din cartier H. Coandă. Referitor la stadiul de execuție al lucrărilor de utilități și termenul de finalizare – sector 1 – Lotul 1 și Lotul 2.


04 JUN 2020 Citeste tot
Anunț de participare

Licitație publică. Obiectul achiziţiei: Contract de Antrepriză Generală „Locuinţe în proprietate cu credit ipotecar, amplasamentul din judeţul Timiş, comuna Giroc, localitatea Chişoda”, respectiv 54 de case.


11 FEB 2020 Citeste tot
1 2 3 4 5 6