Switch to English

Stiri

INFORMARE

În atenția beneficiarilor din cartierul Henri Coandă, zona Voluntari. Vă informăm că în urma cererii ANL nr. 892/16.01.2019, Primăria orașului Voluntari a emis în data de 18.06.2019 Autorizația de Construire nr. 144 pentru continuarea lucrărilor de construire privind realizarea de locuințe (tip vilă) prin credit ipotecar în ansamblul Henri Coandă, autorizate prin A.C nr. 27 din 06.03.2015, prelungită până la data de 15.02.2019. Termenul de valabilitate a autorizației este de 12 luni de la data emiterii, interval de timp în care trebuie incepute lucrările de execuție autorizate. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate. Anexăm A.C nr. 144/18.06.2019


19 JUN 2019 Citeste tot
INFORMARE

Agenția Națională pentru Locuințe a finalizat contractarea serviciilor de proiectare și execuție lucrări construcții- montaj aferente obiectivului de investiție locuințe de serviciu, în orașul Novaci (jud. Gorj). Proiectul cuprinde 20 de unități locative care vor fi construite în str. Eroilor nr. 3 având un regim de înălțime P+3E (parter+3 etaje). Valoarea contractului este de 3.510.500 lei (inclusiv TVA).


19 JUN 2019
ANUNȚ

Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – proiect ANL “Locuințe proprietate privată prin credit ipotecar”, Iași, str. Smârdan nr.8-18


18 JUN 2019 Citeste tot
Anunț de participare

Licitație publică. Obiectul achiziției: Contract de Antrepriză Generală – lucrări rest de executat „Locuinţe prin credit ipotecar, amplasamentul din judeţul Dolj, municipiul Craiova, strada Caracal nr.132”. Locul şi data limită de depunere a ofertelor: Sediul A.N.L. din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 61, bloc F3, Registratură, 16.07.2019, ora 12:00.


18 JUN 2019 Citeste tot
INFORMARE

În atenția beneficiarilor și a antreprenorilor generali din amplasamentul Henri Coandă. Ca urmare adresei nr. 9754/09.05.2019 prin care Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) solicită informații cu privire la stadiul execuției pentru obiectivul ,,Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coandă, sector 1, municipiul București - LOTUL 1 și oraș Voluntari, județ Ilfov - LOTUL 2”, Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice prin adresa nr. 1735038/555/22.05.2019, înregistrată în cadrul ANL sub nr. 10784/22.05.2019, transmite următoarele informații: LOTUL 1 1. Rețeaua de canalizare menajera și canalizare pluvială în cartier – realizat 99% 2. Rețea alimentare cu apă în cartier – realizat 95% 3. Iluminat public – realizat 98%, rețeaua a fost pusă în funcțiune treptat începând cu data de 18.04.2019. 4. Drumuri interioare – realizat aprox. 60% Este necesară finalizarea următoarelor lucrări : a. Realizarea subtraversării CF București - Constanța a arterei de apă Fd 600 și racordarea acesteia la magistrală de apă potabilă PREMO 800 aflată în funcțiune și în administrarea S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. b. Continuarea canalului colector Dn 1200mm pe o distanță de aprox. 94 m pe str. Nisipoasa și aprox. 50 m în cartierul Aviaței, cu racordarea canalului colector la colectorul C1 aflat în strada Aviator Alexandru Șerbănescu. c. Echiparea stației de pompare ape uzate și a stației booster cu pompe, tablouri electrice și automătizări. d. Finalizarea lucrărilor de asfaltare pe aprox 40% din drumurile interioare. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor pe lotul 1 este luna iunie 2019, cu condiția ca fenomenele meteo nefavorabile să nu influențeze procesul tehnologic de realizare a drumurilor, legislația în vigoare permițând extinderea termenelor de finalizare ale contractelor din motive independente de voința părților din contract. LOTUL 2 Lucrările au fost reluate în data de 19.02.2019, în prezent se lucrează la canalizare pluvială și menajeră pe străzile Ștefan Mihaela Brăila și Florian Pittiș și la bazinul central de retenție ape pluviale. La data prezentei lucrărilor sunt executate în proporție de aproximativ 5%, însemnând rețele de canalizare menajeră, canalizare pluvială și alimente cu apă pe străzile Ștefan Cibotarușu, Maria Tănase, Silviu Stănculescu, Gh. Cozorici, Constantin Răuțchi și Gica Petrescu. Menționăm că, pentru Lotul 2, în urma aprobarii proiectului tehnic au fost evidențiate lucrări suplimentare, lucrări pentru care constructorul este îndreptățit să solicite extensie de timp, extensie de timp care urmează să fie stabilită și aprobată printr-un act adițional, care se va semna în perioada următoare. În aceste condiții, Primăria Municipiului București nu poate preciza la acest moment o dată concretă pentru finalizarea lucrărilor aferente Lotului 2, oraș Voluntari, județ Ilfov.


23 MAY 2019
1 2 3 4 5 6 7 8