Switch to English

Stiri

INFORMARE

În atenția beneficiarilor și a antreprenorilor generali din amplasamentul Henri Coandă. Ca urmare adresei nr. 9754/09.05.2019 prin care Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) solicită informații cu privire la stadiul execuției pentru obiectivul ,,Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente Ansamblului de locuințe Henri Coandă, sector 1, municipiul București - LOTUL 1 și oraș Voluntari, județ Ilfov - LOTUL 2”, Primăria Municipiului București - Direcția Utilități Publice prin adresa nr. 1735038/555/22.05.2019, înregistrată în cadrul ANL sub nr. 10784/22.05.2019, transmite următoarele informații: LOTUL 1 1. Rețeaua de canalizare menajera și canalizare pluvială în cartier – realizat 99% 2. Rețea alimentare cu apă în cartier – realizat 95% 3. Iluminat public – realizat 98%, rețeaua a fost pusă în funcțiune treptat începând cu data de 18.04.2019. 4. Drumuri interioare – realizat aprox. 60% Este necesară finalizarea următoarelor lucrări : a. Realizarea subtraversării CF București - Constanța a arterei de apă Fd 600 și racordarea acesteia la magistrală de apă potabilă PREMO 800 aflată în funcțiune și în administrarea S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. b. Continuarea canalului colector Dn 1200mm pe o distanță de aprox. 94 m pe str. Nisipoasa și aprox. 50 m în cartierul Aviaței, cu racordarea canalului colector la colectorul C1 aflat în strada Aviator Alexandru Șerbănescu. c. Echiparea stației de pompare ape uzate și a stației booster cu pompe, tablouri electrice și automătizări. d. Finalizarea lucrărilor de asfaltare pe aprox 40% din drumurile interioare. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor pe lotul 1 este luna iunie 2019, cu condiția ca fenomenele meteo nefavorabile să nu influențeze procesul tehnologic de realizare a drumurilor, legislația în vigoare permițând extinderea termenelor de finalizare ale contractelor din motive independente de voința părților din contract. LOTUL 2 Lucrările au fost reluate în data de 19.02.2019, în prezent se lucrează la canalizare pluvială și menajeră pe străzile Ștefan Mihaela Brăila și Florian Pittiș și la bazinul central de retenție ape pluviale. La data prezentei lucrărilor sunt executate în proporție de aproximativ 5%, însemnând rețele de canalizare menajeră, canalizare pluvială și alimente cu apă pe străzile Ștefan Cibotarușu, Maria Tănase, Silviu Stănculescu, Gh. Cozorici, Constantin Răuțchi și Gica Petrescu. Menționăm că, pentru Lotul 2, în urma aprobarii proiectului tehnic au fost evidențiate lucrări suplimentare, lucrări pentru care constructorul este îndreptățit să solicite extensie de timp, extensie de timp care urmează să fie stabilită și aprobată printr-un act adițional, care se va semna în perioada următoare. În aceste condiții, Primăria Municipiului București nu poate preciza la acest moment o dată concretă pentru finalizarea lucrărilor aferente Lotului 2, oraș Voluntari, județ Ilfov.


23 MAY 2019
INFORMARE

Programul de construcții locuințe proprietate personală prin credit ipotecar, amplasament Brașov, Bdul Gării nr. 25, Municipiul Braşov, judeţul Braşov, 76 unităţi locative


03 APR 2019 Citeste tot
ANUNȚ- AMPLASAMENT MUNICIPIUL ORĂȘTIE, JUDEȚ HUNEDOARA

ANL va construi 16 locuinţe de serviciu în strada Plantelor nr. 2, municipiul Orăștie, județ Hunedoara. Miercuri, 20 martie 2019, ANL a preluat temporar, de la Primăria municipiului Orăștie, amplasamentul pe care urmează să fie realizate 7 (șapte) apartamente cu o cameră, 9 (nouă) apartamente cu 2 camere, cu regim de înălţime P+2E ( parter + 2 etaje). Valoarea totală a contractului este de 1.948.000,00 lei exclusiv TVA.


20 MAR 2019
ANUNȚ- AMPLASAMENT COMUNA BARU, JUDEȚ HUNEDOARA

ANL va construi 24 de locuinţe pentru tineri în strada Prof. Dr. Ștefan Gârbea, Comuna Baru, județ Hunedoara. Marți, 19 martie 2019, ANL a preluat temporar, de la Primăria Comunei Baru, amplasamentul pe care urmează să fie realizate 6 (șase) apartamente cu o cameră,14 (paisprezece) apartamente cu 2 camere și 4 (patru) apartamente cu 3 camere, repartizate în 2 (două) tronsoane cu regim de înălţime P+2E ( parter + 2 etaje). Valoarea totală a contractului este de 3.166.323,00 lei exclusiv TVA.


19 MAR 2019
ANUNȚ- AMPLASAMENT ORAȘ HAȚEG, JUDEȚ HUNEDOARA

ANL va construi 30 de unități locative în strada Victor Babeș nr. 28, oraș Hațeg, județ Hunedoara. Marți, 19 martie 2019, ANL a preluat temporar, de la Primăria orașului Hațeg, amplasamentul pe care urmează să fie realizate 13 (treisprezece) apartamente cu o cameră,17 (șaptesprezece) apartamente cu 2 camere, cu regim de înălţime Ct+P+3E ( canal tehnic+parter + 3 etaje). Valoarea totală a contractului este de 3.599.900,00 lei exclusiv TVA.


19 MAR 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9