Switch to English

Carieră

CONCURS DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATIV

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează, în zilele de 31.05.2023, ora 10.00 - proba scrisă și 09.06.2023, ora 10.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, studii superioare normă întreagă - 8h/zi-40 ore/săptămână din cadrul Direcției achiziții și administrativ - Compartiment achiziții publice, după cum urmează: 1 post - Consilier gradul IA


21 APR 2023 Citeste tot
CONCURS DIRECȚIA CONSTRUCȚII LOCUINȚE

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează, în zilele de 22.05.2023, ora 10.00 - proba scrisă și 26.05.2023, ora 10.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi vacante de execuție - studii superioare normă întreagă - 8h/zi-40 ore/săptămână din cadrul Direcției construcții locuințe - Serviciul implementare program locuințe prin credit ipotecar: 1 post - Consilier debutant , 1 post - Consilier grad II


21 APR 2023 Citeste tot
CONCURS DIRECȚIA MONITORIZARE CONSTRUCȚII LOCUINȚE

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează, în zilele de 11.05.2023, ora 10.00 - proba scrisă și 17.05.2023, ora 10.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a trei posturi vacante de execuție - studii superioare normă întreagă - 8h/zi-40 ore/săptămână din cadrul Direcției Monitorizare Construcții Locuințe după cum urmează: 1 post - Consilier debutant Serviciul decontări lucrări, 1 post - Consilier grad IA Compartiment urmăriri și recepții execuție lucrări, 1 post - Consilier debutant Compartiment urmăriri și recepții execuție lucrări.


19 APR 2023 Citeste tot
EXAMEN PROMOVARE

Agenția Națională pentru Locuințe cu sediul în Bd. Unirii nr.61, bl.F3, Sector 3, București, organizează în data de 28.04.2023 examen de promovare în treaptă/grad profesional/ă imediat superioar/ă celei/celui deținut/e pentru: 1 post de Referent treaptă profesională II - Direcția secretariat general și relații publice, Birou afaceri europene - ora 1200, 1 post de Consilier treaptă profesională II - Direcția monitorizare construcții locuințe – Serviciul decontări lucrări - ora 1100, 1 post de Consilier juridic treaptă profesională II - Direcția juridic și contencios – Serviciul contencios ora 1000


12 APR 2023 Citeste tot
CONCURS DIRECȚIA REGIONALĂ ȘI VĂNZĂRI LOCUINȚE- CSSM

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează, în zilele de 12.05.2023, ora 10.00 - proba scrisă și 18.05.2023, ora 10.00 - interviu, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție studii superioare, normă întreagă 8h/zi, 40 ore/săptămână din cadrul Direcţiei regionale şi vânzări locuinţe, după cum urmează:1 post - Consilier gradul IA (Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantierele din cadrul obiectivelor de investiții derulate de ANL) – Compartiment coordonare teritoriu


10 APR 2023 Citeste tot
1 2 3 4 5 6 7 8