Switch to English

Termeni și condiții

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR 

www.anl.ro este site-ul oficial al Agenției Naționale pentru Locuințe (denumita în continuare "ANL") pentru a asigura transparența și o mai bună înțelegere a activităților ANL.

Utilizarea site-ului www.anl.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.
Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descriși în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.


DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.anl.ro oferă Utilizatorilor informații, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări și știri referitoare la ANL.
Ce este un serviciu electronic?
În cadrul siteului www.anl.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre cetățeni și ANL.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.anl.ro:
• servicii de informare, care asigură cetățenilor, presei sau altor factori interesați acces usor și eficient la informații, facilitând consultarea documentelor emise de către ANL;
• servicii de comunicare interactiva ("Contact și asistență"), care permit un mai bun contact cu cetățenii, cu societatea civilă și cu alți factori interesați, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăți serviciile și activitățile ANL.


NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informații să fie corecte și oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

Informația oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora ANL nu deține nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele și actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noțiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge și asupra obligației ANL de a respecta legislația în vigoare și nu poate exclude obligațiile Guvernul României impuse de lege.


REGULI GENERALE 
Administratorul siteului declară următoarele:
• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului siteului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.